72891 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
είναι πάντα
το σημείο
αναφοράς
κι αν το πιστεύεις
θα προχωρήσεις
πιο σταθερά
χωρίς να σπαταλάς
πολύτιμο χρόνο
λόγω κοινωνίας.