72892 - Αν η σχέση σου

Ν. Λυγερός

Αν η σχέση σου
είναι του τύπου
δημοσίου
υπαλλήλου
τότε να ξέρεις
ότι δεν είναι
ελεύθερος
δεσμός
αλλά
κοινωνική
επιβολή.