72897 - Ο ασυμβίβαστος

Ν. Λυγερός

Ο ασυμβίβαστος
αποτελεί
σημείο
αναφοράς
γιατί
η θέση του
δεν έχει
εκφυλιστεί
από τις συνθήκες
και τη βαρβαρότητα.