72898 - Κανένα βήμα

Ν. Λυγερός

Κανένα βήμα
πίσω
όταν είσαι
στο μέτωπο
γιατί όλοι
περιμένουν
από σένα
να παραμείνεις
στις επάλξεις
και να τους προστατέψεις.