72902 - Κάθε καμπύλη

Ν. Λυγερός

Κάθε καμπύλη
που είναι
ζωντανή
σου θυμίζει
την ανθρωπιά
που δεν ακολουθεί
το γραμμικό
για να πάει
πιο βαθιά
προσπερνώντας
τα εμπόδια.