72908 - Ακαταμάχητη

Ν. Λυγερός

Ακαταμάχητη
είναι
η ουσία
της ανθρωπιάς
και γι’ αυτό
φοβάσαι
τόσο πολύ
τη δράση
του ιερού
σπαθιού
στη Νεκρή
Θάλασσα.