72917 - Όταν άρχισε

Ν. Λυγερός

Όταν άρχισε
η αργή κίνηση
που κόβει
την ανάσα
κατάλαβες
ότι θα έβλεπες
την ανάβαση
της ουσίας
χάρη
στη δυναμική
θέληση.