72922 - Είναι εντυπωσιακό

Ν. Λυγερός

Είναι εντυπωσιακό
να σκεφτείς
ότι η τεχνητή
υπερδομή
υποστηρίζει
τη φυσική
για να βοηθήσει
τους ανθρώπους
ν’ αντισταθούν
αποτελεσματικά
στη βαρβαρότητα.