72924 - Οι εγκλωβισμένοι

Ν. Λυγερός

Οι εγκλωβισμένοι
για να υπάρχουν
και να είναι
διαφορετικοί
από τους σκλάβους
που είναι απλώς
φυλακισμένοι,
πρέπει να υπάρχουν
και ελεύθερες
περιοχές
αλλιώς
εκφυλίζονται.