72925 - Είναι ακόμα

Ν. Λυγερός

Είναι ακόμα
φυλακισμένοι
οι Ρώσοι
μέσα
στο σοβιετικό
δόγμα
γιατί πουθενά
δεν υπάρχει
κάποια
ελεύθερη
πατρίδα
που να είναι
ρωσική.