72926 - Πάρε

Ν. Λυγερός

Πάρε
μέσα
στα άδεια
χέρια σου
την ουσία
που ζει
μέσα
στο έργο
χωρίς
ποτέ
να διστάσεις.