72927 - Είναι δική σου

Ν. Λυγερός

Είναι δική σου
επιλογή
σε ποια
απόσταση
ζεις
από την πηγή
που προσφέρει
μέσω του έργου
κομμάτια
του παραδείσου.