72933 - Σ’ αγγίζει

Ν. Λυγερός

Σ’ αγγίζει
όλο
και πιο βαθιά
η ουσία
του έργου
αφού
κάθε
σταγόνα
λειτουργεί
μαγικά.