72942 - Η νίκη

Ν. Λυγερός

Η νίκη
της δημοκρατίας
στη Γαλλία
αποτελεί
μία τεράστια
ενίσχυση
για όλη
την Ευρώπη
και ειδικά
λόγω Προεδρίας
και Ουκρανικού.