72943 - Η Ευρώπη

Ν. Λυγερός

Η Ευρώπη
χρειάζεται
όλο και πιο γρήγορα
ένα αποτελεσματικό
στρατηγικό
μείγμα
στον τομέα
της ενέργειας
για να σταματήσει
η εξάρτηση.