72956 - Ενώ ο δικτάτορας

Ν. Λυγερός

Ενώ ο δικτάτορας
εξηγούσε
ότι είχε
τελειώσει
η πολιορκία
της Μαριούπολης
συνεχίζουν
τα στρατηγικά
βομβαρδιστικά
να χτυπούν
την πόλη
επειδή υπάρχουν
ακόμα Ουκρανοί.