72957 - Η αναξιοπιστία

Ν. Λυγερός

Η αναξιοπιστία
των ρωσικών
δυνάμεων
αποδεικνύεται
και από τις βόμβες
που συνεχίζουν
να ρίχνουν
στην Μαριούπολη
αφού
έλεγαν
ότι είχαν
τελειώσει
και νικήσει.