72962 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
υποστηρίζουμε
απτά
τον αγώνα
της Ουκρανίας
αφού ξέρουμε
ότι υπάρχει
τεράστια
ανάγκη
για τον λαό.