72965 - Με τα δώρα

Ν. Λυγερός

Με τα δώρα
συνεχίζουμε
τον αγώνα
γιατί βλέπουμε
ότι υπάρχει
υποστήριξη
της βαθιάς
αγάπης
ακόμα
και μέσα
στα δύσκολα.