72966 - Η ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά
των δώρων
μας αγγίζει
γιατί
δείχνει
την προσοχή
στην ποιότητα
και αποτελεί
ένδειξη
βαθιάς
αγάπης.