72968 - Όταν το δώρο

Ν. Λυγερός

Όταν το δώρο
αγκαλιάζει
την πηγή
της ουσίας
δείχνει
πόσο
αγαπάει
τη μεταμόρφωση
του κόσμου
μέσω
του έργου.