72970 - Με την κίνηση

Ν. Λυγερός

Με την κίνηση
του φωτός
ένιωσες
μέσα σου
την τεράστια
προσφορά
να έρχεται
στα βάθη
του είναι σου
για ν’ αγγίξει
την ψυχή σου.