72984 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
κανέναν
να συνεχίσει
να διαδίδει
την προπαγάνδα
της Ρωσίας
όταν ετοιμάζεται
να χτυπήσει
κάθε κράτος
της Ευρώπης.