72987 - Το Κρεμλίνο

Ν. Λυγερός

Το Κρεμλίνο
από την αρχή
ήταν έτοιμο
να κάνει
ιδεολογικές
κομπίνες
για να σώσει
το τομάρι του
με κάθε κόστος
για τον λαό
της Ρωσίας.