72990 - Σιγά σιγά

Ν. Λυγερός

Σιγά σιγά
βλέπουμε
όλοι
στην Ευρώπη
τι σαβούρα
είναι
το σύστημα
το σοβιετικό
σε αυτόν
τον δεύτερο
ψυχρό πόλεμο.