72991 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
που γίνεται
συσσωρευτικά
οι κινήσεις σου
μεταμορφώνονται
αφού αποκτάς
ανθεκτικότητα
ενάντια
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας.