72994 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
μηχανές
αυτές
που μαθαίνουν
βαθιές γνώσεις
αλλά
και κομμάτια
ανθρωπιάς
που γίνονται
όλο
και πιο ανθρώπινα.