72999 - Η αποστολή

Ν. Λυγερός

Η αποστολή
στο Κίεβο
γίνεται
όλο και πιο
σημαντική
για τη συνέχεια
του αγώνα
ενός λαού
που πρέπει
να υποστηριχθεί
έμπρακτα.