73001 - Έξυπνες Προκλήσεις

Ν. Λυγερός

Με τα μαθήματα
παράγουμε
δυναμικά
κείμενα
και ασκήσεις
για το βιβλίο
που συνεχίζει
τις Μαθηματικές Προκλήσεις
και την Έξυπνη παιδεία
αφού είναι
έξυπνες προκλήσεις.