73002 - Οι Έξυπνες Προκλήσεις

Ν. Λυγερός

Οι Έξυπνες Προκλήσεις
προετοιμάζονται
ζωντανά
για να υπάρχουν
οι μελλοντικές
ασκήσεις
σε όλους
τους τομείς
που ενδιαφέρουν
την ανθρώπινη
νόηση.