73023 - Εξέτασε

Ν. Λυγερός

Εξέτασε
με βαθύτητα
τα γεγονότα
για να βρεις
την ουσία
που τα καθορίζει
για να δεις
πιο πέρα
από την επικαιρότητα
τα στοιχεία
της ιστορίας.