73024 - Η πληροφορία

Ν. Λυγερός

Η πληροφορία
που δίνει
το φόντο
του πίνακα
του da Vinci
είναι η ιστορία
που δεν υπήρχε
στις κλασικές
αγιογραφίες
της βυζαντινής
τεχνικής.