73026 - Μη θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μη θεωρείς
ότι κάθε πλαίσιο
είναι καθορισμένο
από την αρχή
αφού στη ζωή
υπάρχει
και η επιλογή
της στρατηγικής
της βαθύτητας
του Χρόνου.