73027 - Η επιλογή

Ν. Λυγερός

Η επιλογή
του πλαισίου
εντός του πλέγματος
της υπερδομής
πρέπει να γίνει
με τρόπο
στρατηγικό
αφού θα έχει
επιπτώσεις
για τη συνέχεια.