73029 - Αυτοί που έχουν

Ν. Λυγερός

Αυτοί που έχουν
το Σύνδρομο
του Πρωτεσίλαου
πάντα
ξεκινούν
τις επιθέσεις
ακόμα
κι αν τελικά
χάνουν
τη μάχη
λόγω έλλειψης
στρατηγικής.