73030 - Η υπερστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υπερστήριξη
της Αμερικής
προς την Ουκρανία
γίνεται
σε κάθε επίπεδο
γιατί ξέρει
ότι αυτό είναι
το πρέπον
για τις δημοκρατίες
και την ελευθερία
της Ευρώπης.