73032 - Ακολουθούμε

Ν. Λυγερός

Ακολουθούμε
τη στρατηγική
του Οδυσσέα
και την υψηλή
στρατηγική
του Προμηθέα
όταν είμαστε
του Ελληνισμού
αφού
η ανθεκτικότητα
είναι απαραίτητη.