73033 - Είναι δύσκολο

Ν. Λυγερός

Είναι δύσκολο
να κάνεις
επιλογές
που να μην έχουν
επιπτώσεις
σε άλλες
επιλογές
στη συνέχεια
λόγω
του πλέγματος
της υπερδομής.