73035 - Η Διαθήκη

Ν. Λυγερός

Η Διαθήκη
δεν βασίζεται
στη γενετική
για να διαδοθεί
αλλά
πάντα
στη Διδασκαλία
που είναι
πιο ανθεκτική
επειδή είναι
του Χρόνου.