73036 - Είναι οι συμμαχίες

Ν. Λυγερός

Είναι οι συμμαχίες
που προκαλούν
αλυσιδωτές
αντιδράσεις
σε περίπτωση
κρίσης
γιατί πάντα
πρέπει
να προστατεύουν
τους αθώους.