73037 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
υποστηρίζει
την πολυκυκλικότητα
ενώ αυτή
την υπερστηρίζει
έτσι ο κύκλος
γίνεται σπείρα
λόγω πιστής
μεταφοράς δομής
που διασχίζει
τον Χρόνο.