73038 - Αν σκέφτεσαι

Ν. Λυγερός

Αν σκέφτεσαι
σε ποιο βάθος
λειτουργεί
η μηχανή
να μάθεις
ότι αξιοποιεί
όλα τα βάθη
που διαθέτει
για να βρει
την ουσία
νευρωνικά.