73040 - Να εξετάζεις

Ν. Λυγερός

Να εξετάζεις
κάθε φορά
σε ποιο βάθος
πρέπει να πας
για να βρεις
την επίλυση
ενός προβλήματος
που δεν είναι
μόνο ακολουθία
ασκήσεων.