73041 - Αν μια μικρή κίνηση

Ν. Λυγερός

Αν μια μικρή κίνηση
μπορεί να επιτρέψει
μεγάλη δράση
τότε
είναι ικανή
να προκαλέσει
πράξη
εμβέλειας
που αλλάζει
το πεδίο.
δράσης.