73042 - Ο αξιωματικός

Ν. Λυγερός

Ο αξιωματικός
χωρίς δράση
μπορεί
να είναι
κύτταρο
που κοιμάται
και περιμένει
την κατάλληλη
στιγμή
για να ενεργοποιηθεί
ξαφνικά.