73043 - Χάρη στο Αρτσάχ

Ν. Λυγερός

Χάρη στο Αρτσάχ
έγινε
η αναγνώριση
της Γενοκτονίας
των Αρμενίων
επειδή
η Τουρκία
έκανε
το στρατηγικό
λάθος
να βοηθήσει
τους Αζέρους.