73046 - Όσο πιο μεγάλη

Ν. Λυγερός

Όσο πιο μεγάλη
είναι η προπαγάνδα
τόσο πιο μεγάλο
θα είναι το κόστος
στην οικονομία
που δεν μπορεί
να σταθεί
στο ύψος
των περιστάσεων
που δημιουργεί
η πραγματικότητα.