73047 - Ήδη έχασε

Ν. Λυγερός

Ήδη έχασε
τον πρώτο
ψυχρό πόλεμο
το Κρεμλίνο
και τώρα
ετοιμάζεται
να χάσει
και τον δεύτερο
αφού έχει
την ίδια
ανικανότητα.