73048 - Όλα να είναι ψεύτικα

Ν. Λυγερός

Όλα να είναι ψεύτικα
στην προπαγάνδα
ενός κράτους
και πάλι
μπορεί
να υποστεί
μια αληθινή
ήττα
που θα είναι
πιο βαριά
από μια κανονική.