73050 - Μπορεί η βαρβαρότητα

Ν. Λυγερός

Μπορεί η βαρβαρότητα
να επιλέγει
την αρχή
μιας επιθετικής
πράξης
αλλά
είναι πάντα
η Ανθρωπότητα
που βάζει
το τέλος
μέσω αντεπίθεσης.